icon-zijhaven3
Privacy Verklaring
icon-zijhaven3

ZijHaven 3, borduurstudio Lemmer, hierna te noemen ZIJHAVEN 3 respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen, die u met ons deelt. Deze verklaring beschrijft hoe  ZIJHAVEN 3 uw persoonlijke informatie verzameld en gebruikt voor de diensten die zij aan u beschikbaar stelt en u er voor kiest om uw persoonlijke informatie met ons te delen.

Verzameling van Informatie

Persoonlijke informatie betekent elke informatie die gebruikt kan worden om een persoon te identificeren, inclusief maar niet beperkt tot een voor- en achternaam, e-mail adres, huisadres of enig ander fysiek adres, andere contactinformatie, titel, beroep, bedrijfstak, persoonlijke interessen of enig andere informatie die nodig is om een dienst of product te voorzien, of om een transactie uit te voeren, waarom u gevraagd heeft.

Als u over onze website surft, dan gebeurd dat anoniem, tenzij u zich eerder bij ons heeft aangemeld als geregistreerde gebruiker. Wij verzamelen niet automatisch persoonlijke gegevens. Wij registreren wel uw IP-adres (het Internet adres van uw computer) om zo inzage te krijgen in welk deel van onze website u heeft bezocht en hoe lang u deze heeft bezocht. Echter, wij koppelen uw IP adres niet aan uw persoonlijke informatie, tenzij u zich bij ons heeft geregistreerd.

Zoals vele andere commerciële websites, gebruikt de  ZIJHAVEN 3 website standaard technologieën, zoals “cookies” en andere HTML-tools, om informatie te verzamelen over hoe u onze site gebruikt of dat u een e-mail van de marketing afdeling heeft geopend.

ZIJHAVEN 3 verzameld persoonlijke gegevens als u zich registreert bij  ZIJHAVEN 3 voor een ZIJHAVEN 3 account, als u bepaalde ZIJHAVEN 3 producten of diensten gebruikt,  of wanneer u persoonlijke informatie verstuurd naar ZIJHAVEN 3 voor elke andere reden.

Toegang tot bepaalde ZIJHAVEN 3 webpagina’s vereist een login en een wachtwoord. Tenzij u uw persoonlijke gegevens laat deactiveren, kunnen uw persoonlijke gegevens  door ZIJHAVEN 3 worden achtergehouden voor statische doeleinden en om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die hiervoor in Nederland gelden t.a.v. financiële verwerking . Uw informatie wordt langer dan een jaar bewaard..

Kennisgeving

ZIJHAVEN 3 verzamelt informatie die u aan ons verschaft, noodzakelijk voor het doen plaatsen van een bestelling of voor het met ons in contact middels het contact formulier. ZIJHAVEN 3 zal uw persoonlijke informatie niet doorgeven aan derden, zonder uw toestemming, uitgezonderd onder de beperkte omstandigheden zoals beschreven in de discussie hieronder, getiteld “Het delen en vrijgeven van Informatie”.In het algemeen zullen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven of u direct marketing of marktonderzoek informatie wilt ontvangen. Dit betekent dat wij een bevestigende handeling van u zullen verlangen, om aan te geven dat u akkoord gaat dat wij uw informatie kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is verstuurd. U krijgt minstens de mogelijkheid om aan te geven dat u geen prijs stelt om zulke informatie te ontvangen. Dit betekent dat wij aannemen dat u ons toestemming heeft gegeven om uw informatie te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met deze Privacy Verklaring tenzij u een bevestigen actie onderneemt dat u hiermee niet instemt, door bijvoorbeeld de juiste optie aan te klikken of aan te vinken op het moment voor verzamelen van informatie.

Data analyse tools van derden

ZIJHAVEN 3 kan analyse diensten van derden gebruiken. Deze partijen kunnen cookies, web beacons, mobile device identifiers en andere technologiën gebruiken om uw gebruik van onze diensten te volgen, inclusief uw IP adres, web browser, bezochte pagina’s, tijdsduur  op een bezochte pagina, aangeklikte links op de pagina en conversie informatie. ZIJHAVEN 3 kan deze informatie gebruiken om o.a. inzage te verkrijgen in hoe onze site functioneert, welke pagina’s populair zijn etc.

Hoe wij verzamelde informatie gebruiken

ZIJHAVEN 3 gebruikt informatie voor diverse generieke doeleinden; het voldoen aan uw verzoek voor bepaalde producten en diensten.

Het Delen en Verspreiden van Informatie

Uw persoonlijke informatie wordt nooit gedeeld buiten ZIJHAVEN 3 zonder uw toestemming, uitgezonderd in die situaties en omstandigheden zoals hieronder beschreven. ZIJHAVEN 3 slaat data op, op beheerde servers met beperkte toegang. Uw informatie kan opgeslagen en verwerkt worden in Europa. ZIJHAVEN 3 mag uw persoonlijke informatie aan andere bedrijven of personen zenden in de volgende omstandigheden:

  • als wij uw toestemming hebben deze informatie te delen;
  • als delen van uw informatie noodzakelijk is om u te voorzien van een product of dienst waarom u heeft gevraagd (als uw informatie wordt gedeeld met derden, dan zullen wij alleen die informatie delen die zij nodig hebben om de dienst te kunnen leveren. Deze bedrijven zijn niet bevoegd om die informatie te gebruiken anders dan voor de gewenste dienst);

Tevens zullen wij uw informatie doorgeven als dit wettelijk verplicht is, als wij onze Gebruiksvoorwaarden willen benadrukken, of in dringende omstandigheden om persoonlijke veiligheid, of die van de mensheid of onze website te beschermen.

Uw mogelijkheid tot Toegang tot, het Wijzigen van of het Deactiveren van uw Informatie

Als u een geregistreerde gebruiker bent, dan kan u uw persoonlijke informatie bekijken en wijzigingen daarin aanbrengen, via Mijn Account sectie. U kan ook verzoeken om deactivatie van uw ZIJHAVEN 3 account of enig andere persoonlijke informatie die door ons wordt beheert, door een e-mail te sturen naar INFO@BORDUURSTUDIOLEMMER.FRL. .

Data Beveiliging

Uw ZIJHAVEN 3 account informatie is wachtwoord beveiligd voor uw privacy veiligheid. ZIJHAVEN 3 bewaakt de veiligheid van de data die u aan ons verstuurd met fysieke, elektronische en management procedures. Onze website, gebruikt de industrie-standaard voor SSL-encryptie om de veiligheid van gevoelige data transmissies te verhogen. Ondanks dat we er naar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de veiligheid garanderen van de informatie die u naar ons verstuurd en wij verzoeken u uitdrukkelijk om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen als u zich op het Internet bevindt. Wijzig uw wachtwoord regelmatig, gebruik een combinatie van cijfers en letters en maak gebruik van een veilige browser.

Kinderen en Privacy

Onze website richt zich niet en is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. ZIJHAVEN 3 verzamelt voor zover bekend geen persoonlijke informatie van en doet hiervoor ook geen verzoeken toe aan kinderen jonger dan 13 jaar.

Aanpassingen aan deze Privacy Verklaring

ZIJHAVEN 3 zal deze verklaring van tijd tot tijd verbeteren. Als wij enig substantiële wijziging in de manier waarop wij uw informatie gebruiken aanbrengen, dan zullen wij hiervan op deze site melding van maken.

Vragen of Suggesties

Als u vragen heeft over of zich zorgen maakt over onze verzameling, gebruik of het bekend maken van uw persoonlijke informatie, dan kan u ons een e-mail sturen door het volgende e-mail adres te gebruiken: INFO@BORDUURSTUDIOLEMMER.FRL.

Dit document is het laatst aangepast op 8 november 2020, ZIJHAVEN 3