icon-zijhaven3
Wie is ZijHaven3
icon-zijhaven3

ZijHaven3 is de borduurstudio in de Lemmer. Voortgekomen uit hobby, creativiteit en een grafische- & marketing achtergrond. Met deze borduurstudio heb ik een combinatie weten te vinden waarin mijn ervaring en interesses samenkomen. Interesse in machinaal borduren, kleuren, ontwerpen, stoffen, mode, sport, bijzondere producten, personalisering en kwaliteit.

 

Ik ben Jeannet Paulusma.
Eigenaar en uw contactpersoon.

Jeannet, eigenaar ZijHaven3, borduurstudio LemmerMet mijn grafische- & marketing achtergrond kan ik goed advies geven over promotionele uitingen op het gebied van kleding, producten en geschenken. Met mijn ervaring die ik heb opgedaan vanuit de reclame en mijn grafische inzicht weet ik wat ontwerpen is en kan ik ook in de techniek en de mogelijkheden hiervan meegaan. Door mijn hobby’s paardrijden en zeilen vind ik het ook heel erg leuk om kleding hiervoor te personaliseren.

Mijn creativiteit kan ik volledig kwijt in het bedenken van geborduurde producten, persoonlijke cadeaus en leuke acties.

Dus u begrijpt dat ik enthousiast ben en met veel plezier de opdrachten uitvoer. Om een goede offerte uit te brengen is het dan ook erg belangrijk dat we alles goed doornemen want iedere opdracht is maatwerk en ik vind het zeer belangrijk dat deze naar wens wordt uitgevoerd.

“Het allerleukste vind ik om iets moois te maken
waar je helemaal enthousiast van wordt!”

 

werkwijze


WERKWIJZE

 1. U kiest een kledingstuk of artikel uit de collectie van onze website, zit hetgeen er niet bij dan ga ik op zoek voor u naar het gewenste artikel. Of u levert zelf een kledingstuk of artikel aan. Let op hierbij; borduren hierop is altijd op eigen risico. Als hier iets misgaat met borduren en/of het eigen artikel raakt beschadigd dan is ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, hiervoor niet aansprakelijk.
 2. U levert uw logo/afbeelding en/of tekst aan via: info@borduurstudiolemmer.frl. Hoe beter de kwaliteit van de afbeelding hoe beter de kwaliteit van het borduurwerk. Ik werk bij voorkeur met EPS-bestanden of JPEG-bestanden. Het logo of de afbeelding moet uw eigendom zijn in verband met eigendomsrechten.
 3. U ontvangt zo snel mogelijk een prijsopgave.
 4. U gaat akkoord met de offerte en plaatst de bestelling.
 5. U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden
 6. Ik digitaliseer uw logo/afbeelding en/of tekst voor u en maak hier een borduurontwerp van.
 7. Wanneer u graag een proefborduring wilt dan stuur ik deze naar u op. Na uw goedkeuring via info@borduurstudiolemmer.frl ga ik voor u verder aan de slag. Let op: aan een proefborduring zijn altijd kosten verbonden, tenzij anders overeengekomen.
 8. U ontvangt vervolgens een email met de factuur.
 9. U maakt het afgesproken bedrag over op onze bankrekening.
 10. U ontvangt de leverdatum van mij en dan worden de artikelen naar u opgestuurd of kunnen op afspraak afgehaald worden.

betaling / levering

U kunt het afgesproken bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer: zie de instructie op onze offerte.

Let op: Vergeet niet uw factuurnummer te vermelden bij uw betaling

Na ontvangst van de betaling zullen wij de artikelen naar u opsturen.

ZijHaven3, borduurstudio Lemmer verzendt alle pakketten met PostNL. Alle artikelen worden zorgvuldig ingepakt en persoonlijk overgedragen aan PostNL.
PostNL zorgt ervoor dat uw bestelling zo snel mogelijk bij u wordt afgeleverd.

ZijHaven3, borduurstudio Lemmer is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van artikelen tijdens de verzending door PostNL.

Wij zorgen ervoor dat de verzendkosten zo laag mogelijk blijven.

Voor pakketjes die niet door de brievenbus (€ 3,50 excl. BTW) passen rekenen wij:

 • Verzendkosten voor verzending binnen Nederland.
  € 6,85 excl. BTW (tot 30 kg, incl. verzekering, prijswijzigingen zijn voorbehouden)
 • Verzendkosten voor verzending naar het buitenland (Europa)
  vanaf € 8,75 excl. BTW (tot 30 kg, incl. verzekering, prijswijzigingen zijn voorbehouden)
 • Verzendkosten voor zending naar de rest van de wereld
  vanaf € 23,40 excl. BTW (tot 20 kg, incl. verzekering, prijswijzigingen zijn voorbehouden)

Zodra het pakket is verzonden ontvangt u van ons de Track & Trace code van PostNL.

U kunt uw pakket dan zelf online volgen. U kunt uw pakket ook bij ons ophalen. Dit is echter alleen mogelijk op afspraak.

algemene voorwaarden

Hieronder treft u een samenvatting van de algemene voorwaarden
TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van goederen van ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, alsmede op door afnemer bijZijHaven3, borduurstudio Lemmer, geplaatste bestellingen.

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

Al onze aanbiedingen/prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en de levering kan in deelleveringen plaatsvinden.

LEVERING

De levering geschiedt af borduurstudio en de levertijden zijn slechts een indicatie.
Geringe afwijkingen dienen door de afnemer te worden aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID

In opdracht gemaakte leveringen kunnen niet worden geretourneerd.
Producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Borduren op zelf ingebrachte artikelen is altijd op risico van degene die de artikelen aanlevert. Als er iets mis gaat met het borduren en/of als eigen ingebrachte artikelen beschadigd raken is ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, hiervoor niet aansprakelijk!

PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

Prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en betaling dient voor levering te worden voldaan.

EIGENDOMSRECHT EN PANDRECHT

Afnemer/opdrachtgever is de enige verantwoordelijke voor eventuele overtreding van copyright of trademark. Afnemer/opdrachtgever verzekert bij het verlenen van een borduur/bedruk of anderzijds door ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, in productie te nemen opdracht van afnemer dat er geen rechten van derden worden geschonden. ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, is geen geval verantwoordelijk voor schending van trademark, copyright e.d. en/of anderzijds, indien ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, in opdracht van afnemer produceert.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, blijft te allen tijde eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en belichaamd in door ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, aangeboden of geleverde goederen, waaronder mede worden begrepen door ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen, verdere informatie en know-how.

NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel ontbinden bij omstandigheden die geheel of gedeeltelijk buiten haar invloedsfeer liggen.

ONTBINDING

Ontbinding van overeenkomsten is, voorzover hierbij niet anders is overeengekomen, slechts mogelijk bij rechterlijke uitspraak.

VERJARING

Indien Afnemer van oordeel zou zijn dat ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, op enigerlei wijze niet deugdelijk of volledig heeft gepresteerd, is hij verplicht dit onverwijld aan ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, schriftelijk mede te delen en, indien zulks niet zou leiden tot een minnelijke regeling, de daarop gebaseerde aanspraken uiterlijk na verloop van één jaar in rechte geldend te maken, te rekenen vanaf de datum van deze mededeling, op straffe van verval van zijn rechten, onverminderd zijn overige verplichtingen

VRIJWARING

Afnemer vrijwaart ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiende uit hetgeen ZijHaven3, borduurstudio Lemmer, op aanwijzing of instructie van Afnemer heeft vervaardigd, dan wel op goederen heeft aangebracht.

HERROEPINGSRECHT

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant kunnen niet worden geretourneerd.